SOICHIT

 

โครเชต์

           โครเชต์ คือการถักผ้าลูกไม้จากด้ายดิบหรือไหมพรมโดยใช้ที่ถักโครเชต์ คำว่า โครเชต์นี้มาจากภาษาั่ฝรั่งเศส ซึ่งแปลว่าตะขอหรือห่วง การถักโครเชต์์ มีความคล้ายคลึงกับการถักไหมพรม ซึ่งประกอบด้วยการทำห่วงต่อเนื่องกัน จะต่างกันตรงที่ถักเพียงหนึ่งอัน แต่การถักไหมพรมจะใช้ที่ถักไหมพรมจะใช้ที่ถักสองอันหรือมากกว่า
Picture

   เป็นส่วนหนึ่งของ สมาคมส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพสตรีชนบทศรีสะเกษ

Picture
Size ๑๔๕ x ๒๖๕ซม.
ราคา๔,๒๘๓ บ.

Picture
Picture
Picture
Picture

เสื้อถักสวมหัวผ้าฝ้าย

Picture
ราคา ๖๒๐ บาท


โครเชต์เสื้อ

เสื้อถักแบบผ่าติดกระดุมผ้าฝ้าย

Picture
ราคา ๕๒๐ บาท


เสื้อถักแบบไม่มีแขนผ้าฝ้าย

Picture
าคา ๔๖๔ บาท

เสื้อแขนยาวถักแบบกระดุมสีฟ้าผ้าฝ้าย

Picture
ราคา...บาท

เสื้อถัำกแขนยาวสีดำผ้าฝ้าย

Picture

ราคา....บาท

เสื้อแขนยาวถักแบบมีกระดุมสีชมพูผ้าฝ้าย

Picture
ราคา....บาท

เสื้อถักสายเดี๋วยสีเขีวยแก่ผ้าฝ้าย

Picture
ราคา...บาท

เสื้อแขนยาวถักสีชมพูเข้มผ้าฝ้าย

Picture
รา
คา...บาท

เสื้อแขนยาวถักสีแดงเนื้อผ้าฝ้าย

Picture
ราคา ๖๖๖ บาท

เสื้อแขนยาวถักสีแดงสดผ้าฝ้าย

Picture
ราคา...บาท

เสื้อแขนยาวถักสีน้ำตาลผ้าฝ

Picture

ราคา ๖๖๐ บาท

เสื้อแขนยาวถักสีดำประดับด้วยเกล็ดปลา

Picture

าคา ๗๒๐ บาท

เสื้อแขนยาวถักสีดำประดับด้วยเกล

Picture

ราคา ๗๖๐ บาท

เสื้อถัก แขนยาวสีดำ

Picture
ราคา ๗๐๘ บาท

เสื้อถักแบบผ่าติดกระดุมส

Picture
ราคา...บาท

ผ้าคลุมไหล่

Picture

ผ้าคลุมไหล่สีชมพูอ่อน

Picture

ราคา ๖๔๐ บาท


Picture

ผ้าคลุมไหล่สีน้ำต

Picture

ราคา ๖๒๐ บาท


Picture

ผ้า่คลุมไหล่สีม่วงอ่อน

Picture


ราคา ๔๖๕ บาท


Picture

ผ้าคลุมไหล่ดำลายดอกไม้เขียวแดงเหลือง

Picture

ราคา ๖๒๘ บาท


Picture

ผ้าคลุมไหล่สีน้ำตาลลายดอกไม้ขาวน้ำตาล

Pictureราคา ๖๖๙ บาท


Picture

ผ้าคลุมไหล่สีบานเย็น

Pictureราคา ๖๐๘ บาท


โครเชต์ดอกไม้

           ดอกไม้แบบโชว์

Picture


ดอกไม้ 2 ชั้น

Pictureราคา 10 บาท


ดอกไม้ 3  ชั้น

Picture

ราคา 7 บาท


ดอกไม้ 2 ชั้น

Pictureราคา ดอกละ 7 บาท


ดอกไม้เกษร

Picture


ราคา 3 บาท


ดอกไม้้ ไข่มุก

Picture

ราคา ดอกละ 1 บาท


ดอกไม้ 3 ชั้น

Pictureราคา ดอกละ 7 บาท


ดอกไม้ลำดวนสีขาว

Picture
ราคาดอกละ 10 บาท

ดอกดาวกระจาย

Picture


ราคา10 บาท


ดอกไม้ผึ้ง

Picture


ดอกละ 3 บาท


ดอกไหมพรม

Picture


ดอกละ 10 บาท


ดอกไหมพรม 3 ชั้น

Pictureดอกละ 5 บาท


ดอกไม้ 3 ชั้น

Picture
ราคา 10 บาท


ดอกไหมพรม

Picture


ราคา 10 บาท


ดอกไม้รูปหัวใจ

Pictureดอกละ 3 บาท


ดอกไม้แบ่น

Picture
ราคา 5 บาท


ดอยลี่ผ้ารองพา

ราคา ๙๙ บาท

Picture


ราคา ๙๙ บาท

Picture


ราคา ๘๘ บาท

Picture


ราคา ๖๙ บาท

Picture


ถักคลุมไม้ตะเกียบ

ถักคลุมไม้ตะเกียบหลากหลายสี

Picture
ราคา อันละ ๑๕ บาท