SOICHIT

 

น้ำผักผลไม้ "นวคุณ"

    จากสภาพแวดล้อม และการเป็นอยู่ในยุคปัจจุบัน มีสิ่งต่างๆมากมาย ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ อาธิ เช่น มลพิษในอากาศ ฝุ่น ควันบุหรี่ แสงแดด ความร้อน รังสีและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารที่รับประทานเข้าไปทุกวัน ซึ่งมีสารตกค้างมากมาย ทั้งจากวัตถุดิบและวิธีการประกอบ เหล่านี้ส่งผลให้เราแก่เร็ว และมีโรคามเบียดเบียนอยู่เสมอ
Picture
      
   ท่านจะสังเกตได้จาก ปู่ย่าตายายของเรา ซึ่งมักจะมีอายุยืนและแข็งแรงกว่าพวกเรามาก เพราะท่านเหล่านั้นได้เจริญเติบโตมาในยุคที่สารเคมียังไม่แพร่หลายและได้รับสาร อาหารจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ ไม่มีผุ้ใดเจ็บป่วยด้วยโรคที่คนปัจจุบันรู้จักกันดี เช่น โรคอ้วน โรคมะเร็ง  เบาหวาน และภูมิแพ้ เป็นต้น แต่ในการดำดงชวิตของเราทุกวันนี้ไม่เป็นการง่ายที่เราจะอยู่โดยไม่พึ่งสารเคมีไม่ว่ารูปใด รูปหนึึ่งและเมื่อสารเคมีสะสมไว้ถึงระดับที่ร่างกายเราไม่สามารถจะระบายออกได้ร่างกายก็จะเกิดการเสียสมดุลย์และความเจ็บป่วยก็มาเยือน  

    ตามคำกล่าวของ ดร.เฮอร์เวิร์ด คาริงตัน ผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการของอเมริกา "ร่างกายของคนเรามีกลไกต่อสู้กับเชื้อโรคทำลายล้างสารพิษอยู่แล้วโดยธรรมชาติ และรู้ดีว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร และร่างกายก็พยายามรักษาป้องกันโรคให้เราอยู่ตลอดเวลา ธรรมชาติอย่างเดียวก็สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิด สิ่งที่เราต้องทำคือช่วยเหลือธรรมชาติทุกวิถีทางให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ขัดขวางการรักษาตัวเองของร่างกาย"

น้ำผักผลไม้บำรุงสุขภาพ

Picture
                                                            น้ำผักผลไม้                                 
"นวคุณ"

เป็นน้ำผักผลไม้บำรุงสุขภาพที่ผลิตมาจากผักและผลไม้ของไทย โดยภูมิปัญญาไทย "นวคุณ" มิใช่ยารักษาโรคแต่เป็นน้ำผักผลไม้ที่ช่วยให้ร่างกายของท่านแ็งแรงขึ้นและ ร่างกายของท่านเองจะเป็นผู้ที่จัดการกับโรค ภัยต่างๆของท่าน

Vegetabel and Fruit Drink

Picture
                       Vegetabel and Fruit Drink
"Navakhun" a vegetable and fruit drink that made from Thai's intellectualism.

"Navakhun" is not amedicine but it is a healthful drink that will enhance your body and your healthy body will be the ona that remedy your illness .


"นวคุณ"ีเป็นเครื่องดื่มที่สกัดจากผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อสู้กับมลภาวะต่างๆอย่างเต็มที่ สารอาหารที่สำคัญได้ถูกสกัดออกมาเป็นของเหลว เพื่อให้ร่างกายซึมซับไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จำเป้นต้องรอระบบการย่อยอาหารร่างกายท่าน อายุของท่าน ปริมาณ "นวคุณ"ที่ท่านดื่มและสุดท้ายคือ ก่ารปฏิบัติตัวของท่าน ซึ่งได้แก่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผักผ่อนให้พอ ไม่ดื่มสุรา เป้นต้น
Picture
วิธีใช้
1.สำหนับผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ ควรดื่ม"นวคุณ" ๓๐ซีซี เช้า กลางวน เย็น และก่อนนอน
2.สำหรับผู้ที่ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ ควรดื่ม"นวคุณ"๓๐ซีซี ก่อนนอน
3.ทานสามารถทานยาบำรุงยาปัจจุบันควบคู่ไปตามปกติ ยกเว้นยาปฏิชีวนะ
4.ไม่ควรแช่"นวคุณ"ในตู้เย็นหรือปล่อยให้ถูกแดด
5.ทุกครั้งที่ใช้เสร็จให้รีบปิดฝาไว้อย่างเดิม (อย่าเปิดฝาทิ้งไว้)
                   หมายเหตุ:สำหรับบางท่าน"นวคุณ"อาจจะทำการล้างระบบเป็น สัปดาห์โดยท่านจะ  สังเกตได้จากปริมาณของเสียที่ออกจากร่างกาย(จะมีมากกว่าปกติ)